Diplomados de conservación histórica en Montevideo (1)